MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3 PHA Công suất 15 KVA với vỏ chống ồn đồng bộ

Liên hệ

Máy phát điện 3 pha 15KVA Hyundai DHY16KSE

 • Model: DHY 16KSE (3pha)
 • Công suất liên tục/tối đa: 15/16.5 KVA
 • Đầu ra: 21.7A/400V/50Hz
 • Tốc độ quay: 1500 vòng/phút
 • Số xi lanh: 4
 • Bình nhiên liệu: 77.5 Lít
 • Tiêu hao nhiên liệu: 5.0 L/h (100% CS)
 • KT: 1900 x 900 x 1120(mm)
 • Trọng lượng: 760 Kg

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3 PHA Công suất 20 KVA với vỏ chống ồn đồng bộ

Liên hệ

Máy phát điện 3 pha 20KVA Hyundai DHY22KSE

 • Model: DHY 22KSE (3pha)
 • Công suất liên tục/tối đa: 20/22 KVA
 • Đầu ra: 28.9A/400V/50Hz
 • Tốc độ quay: 1500 vòng/phút
 • Số xi lanh: 4
 • Bình nhiên liệu: 77.5 Lít
 • Tiêu hao nhiên liệu: 6.3 L/h (100% CS)
 • KT: 1950 x 900 x 1120 (mm)
 • Trọng lượng: 786 Kg

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA Công suất 25 KVA với vỏ chống ồn đồng bộ

Liên hệ

Máy phát điện 3 pha 25KVA Hyundai DHY28KSE

 • Model: DHY 28KSE (3pha)
 • Công suất liên tục/tối đa: 25/27.5KVA
 • Đầu ra: 36A/400V/ 50Hz
 • Tốc độ quay: 1500 vòng/phút
 • Số xi lanh: 4
 • Bình nhiên liệu: 98 Lít
 • Tiêu hao nhiên liệu: 7.9 L/h (100% CS)
 • KT: 2120 x 920 x 1300 (mm)
 • Trọng lượng: 835 Kg

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA Công suất 40 KVA với vỏ chống ồn đồng bộ

Liên hệ

Máy phát điện 3 pha 40KVA Hyundai DHY 45KSE

 • Model: DHY 45KSE (3pha)
 • Công suất liên tục/tối đa: 40/44 KVA
 • Đầu ra: 7A/400V/50Hz
 • Tốc độ quay: 1500 vòng/phút
 • Số xi lanh: 4
 • Bình nhiên liệu: 93 Lít
 • Tiêu hao nhiên liệu: 10.8 L/h (100% CS)
 • KT: 2200 x 950 x 1320 (mm)
 • Trọng lượng: 1045 Kg

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA Công suất 50 KVA với vỏ chống ồn đồng bộ

Liên hệ

Máy phát điện 3 pha 50KVA Hyundai DHY55KSE

 • Model: DHY 55KSE (3pha)
 • Công suất liên tục/tối đa: 50/55 KVA
 • Đầu ra: 2A/400V/50Hz
 • Tốc độ quay: 1500 vòng/phút
 • Số xi lanh: 4
 • Bình nhiên liệu: 110 Lít
 • Tiêu hao nhiên liệu: 15.66 L/h (100% CS)
 • KT: 2230 x 910 x 1400 (mm)
 • Trọng lượng: 1050 Kg

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA Công suất 60 KVA với vỏ chống ồn đồng bộ

Liên hệ

Công suất liên tục/tối đa: 60/66 KVA

Đầu ra: 86.6A/400V/50Hz

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA Công suất 90 KVA với vỏ chống ồn đồng bộ

Liên hệ

Công suất liên tục/tối đa: 77.5/85.3KVA

Đầu ra: 111.9A/400V/50Hz

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3PHA Công suất 100 KVA với vỏ chống ồn đồng bộ

Liên hệ

Máy phát điện 3 pha 100KVA Hyundai DHY110KSE

 • Model: DHY 110KSE (3pha)
 • Công suất liên tục/tối đa: 100/110 KVA
 • Đầu ra: 3A/400V/50Hz
 • Tốc độ quay: 1500 vòng/phút
 • Số xi lanh: 4
 • Bình nhiên liệu: 280 Lít
 • Tiêu hao nhiên liệu: 23.1 L/h (100% CS)
 • KT: 2930 x 1100 x 2000 (mm)
 • Trọng lượng: 1875 Kg

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3 PHA Công suất 120 KVA với vỏ chống ồn đồng bộ

Liên hệ

Công suất liên tục/tối đa: 112.5/123.8 KVA

Đầu ra: 4A/400V/50Hz

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3 PHA Công suất 132 KVA với vỏ chống ồn đồng bộ

Liên hệ

Công suất liên tục/tối đa: 132.5/145.8 KVA

Đầu ra: 3A/400V/50Hz

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3 PHA Công suất 150KVA với vỏ chống ồn đồng bộ

Liên hệ

Công suất liên tục : 150KVA

Số pha : 3 pha

Điện áp : 380V/220V

MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 3 PHA Công suất 190KVA với vỏ chống ồn đồng bộ

Liên hệ

Công suất liên tục/tối đa: 175/192.5 KVA

Đầu ra: 6A/400V/50Hz